Tìm điểm bán gần bạn nhất, sau đó gọi cho nhà thuốc trước khi tới mua bạn nhé.