TPBVSK HD dạ dày Anvitra
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Dành cho người trào ngược nhẹ, không có viêm
Giá: 140.000đ
TPBVSK HD trào ngược dạ dày Anvitra
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Dành cho người trào ngược nặng hoặc đã có viêm
Giá: 250.000đ