TPBVSK HD dạ dày Anvitra
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Dành cho người trào ngược nhẹ, không có viêm
Giá: 145.000đ
TPBVSK HD trào ngược dạ dày Anvitra
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Dành cho người trào ngược nặng hoặc đã có viêm
Giá: 265.000đ